De Gezondheidsraad heeft het advies 1,2-dichloorethaan gepubliceerd.

0

De Gezondheidsraad heeft het advies 1,2-dichloorethaan gepubliceerd. De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad heeft geschat welke luchtconcentraties overeenkomen met deze risiconiveaus.

Bekijk het advies

Reageer