Van onze partner Toxic, veilig werken met chemische producten

Geeft het (M)SDS wel altijd de juiste gevaarsindeling aan?

0

We ontvangen veel vragen over de gevaarsindeling wordt gehanteerd voor CMR-stoffen. Dit omdat in veel gevallen het product volgens het (M)SDS niet is ingedeeld als kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch maar bijvoorbeeld volgens Toxic (Safety Solution) wel. Enige toelichting over dit punt is dus op zijn plaats.

Lees meer

Reageer