Concept PGS 29 gereed voor commentaar

0

Het concept van PGS 29: ‘bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’ is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau. PGS 29 maakt deel uit van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

Bovengrondse opslag

Het doel van PGS 29 is om de risico’s te beheersen van bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd om een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee men de grote en middelgrote risico’s kan voorkomen of beperken.

Nieuwe stijl

PGS 29 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl is onder andere ingegeven door de introductie van de nieuwe Omgevingswet.

Reageren

U kunt de conceptversie van PGS 29 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel, uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen. U kunt uw reactie uiterlijk tot 5 augustus 2019 sturen naar: pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Op de Dag van de Chemische Veiligheid (20 juni a.s) wordt de laatste stand van zaken van de PGS’en en de PGS nieuwe stijl gepresenteerd.

Bron: Gevaarlijke Lading

Meer informatie over jurisprudentie rond opslag gevaarlijke stoffen? Ga naar Sdu HSE.
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag hier een gratis demo aan!

Reageren is niet mogelijk.