Niveau 3 Maatregelen in de omgeving

0

Pas als niveau 1 en 2 maatregelen onvoldoende effect hebben, moet je maatregelen in de omgeving nemen, zoals algemene ventilatie of geluidsabsorberende plafonds. Enkele voorbeelden:

Algemene (ruimtelijke) ventilatie. Bij ruimtelijke ventilatie wordt de lucht in de hele ruimte ververst. Dit geeft een algemene verdunning van mogelijk aanwezige stoffen in de lucht. Duidelijk is dat deze wijze van ventileren veel minder effectief is dan plaatselijke afzuiging direct aan de bron. Bij ruimtelijke ventilatie kunnen gevaarlijke stoffen zich toch eerst door de hele ruimte verspreiden en kunnen medewerkers daaraan worden blootgesteld voordat de stoffen worden afgezogen.

Het aanbrengen van geluidsabsorberende materialen aan de plafonds om overdracht van indirect geluid te reduceren. Hiermee wordt alleen de indirecte geluidsoverdracht verminderd en niet de directe.

Als dit ook in onvoldoende mate mogelijk is, tref je organisatorische maatregelen.

Lees ook:

Reageer