Opinie Een Project RI&E, een project op zich

0

De bedrijfs-RI&E (Risico-Inventarisatie en –Evaluatie) is gereed. Dan denk je dat je er bent: je hebt voor je bedrijf een RI&E uitgevoerd. Maar nee, ook voor ieder apart project moet een RI&E uitgevoerd worden. Vanuit het Arbobesluit, Afdeling Bouwproces hebben de opdrachtgever en de aannemers de verplichting om bij ieder project een Veiligheids- & Gezondheidsdossier (V&G dossier) op te stellen. Een onderdeel van het V&G Dossier is het zogenaamde V&G plan, dat zowel voor de ontwerp- als de uitvoeringsfase opgesteld dient te worden. Een onderdeel dat hierin niet mag ontbreken is de RI&E, in dit geval ‘Project RI&E’ genoemd.

Ontwerpfase

De verplichting tot het inventariseren en evalueren van de risico’s is voor de ontwerpfase beschreven in artikel 2.26 van het Arbobesluit. Dit betekent dat er in de ontwerpfase gekeken moet worden naar de risico’s voor veiligheid en gezondheid die zich voor kunnen doen tijdens de (bouw)uitvoerings- en gebruiksfase. Overigens is het opstellen van een ‘ontwerp RI&E’ verplicht voor ieder bouwwerk, ook als er geen verplichting is tot het opstellen van een V&G plan.

Uitvoeringsfase

Net als voor de ontwerpfase, geldt voor de uitvoeringsfase de verplichting tot het opstellen van een deel van het V&G dossier: het V&G plan uitvoeringsfase. Een belangrijk onderdeel van het V&G plan uitvoeringsfase is wederom de RI&E. In de RI&E moet de hoofdaannemer de risico’s uit het V&G dossier ontwerpfase vertalen naar concrete maatregelen voor de uitvoeringsfase. Deze moeten dan opgenomen worden in de Project RI&E. Ook hier is er een verplichting tot het opstellen van een Project RI&E, ook als er geen verplichting is tot het opstellen van een V&G plan.

Deel-V&G plannen

Naast de hoofdaannemer heeft iedere partij die deelneemt aan het tot stand komen van het bouwwerk de verplichting een deel-V&G plan en dus ook een deel-RI&E op te stellen. Dit betekent dat iedere aannemer voor zijn deel van het werk een V&G plan met daarin opgenomen een Project RI&E moet opstellen. In deze Project RI&E moeten de risico’s en maatregelen die de uit te voeren werkzaamheden met zich meebrengen worden opgenomen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de voorschriften die vanuit de hoofdaannemer in het bovenliggende V&G plan + RI&E gesteld zijn.

Eenvoudig?

Duidelijk is: met één RI&E ben je er vaak niet. Als je het bovenstaande leest zou je zeggen dat het toch eenvoudig zou moeten zijn. De praktijk wijst vaak iets anders uit. Als er al een goed V&G plan voor de ontwerpfase is gemaakt, moet dit eerst vertaald worden naar een V&G plan voor de uitvoeringsfase. Dit is de taak van de hoofdaannemer. De persoon die deze taak op zijn schouders krijgt is de V&G Coördinator Uitvoeringsfase, vaak de hoofduitvoerder of projectleider. De aannemers en onderaannemers moeten op hun beurt een deel V&G plan maken. Al deze V&G plannen moeten een RI&E bevatten. Deze moet dan afgestemd zijn op het uit te voeren werk.

Schokkend

In veel van de plannen die voorbij komen staan zaken die niet geheel juist zijn (en dan druk ik mij voorzichtig uit). Soms krijg je het idee dat men een V&G plan inlevert dat een slechte kopie is van een ander project. Het meest schokkende dat ik in mijn carrière gezien heb is dat er een V&G plan ingestuurd werd voor een project in Noord-Holland terwijl het project zich afspeelde in de Rotterdamse Havens. Een ander schokkend voorbeeld was het vermelden van bruggen en sluizen, terwijl het werk uitgevoerd ging worden op een (petro)chemische plant. Deze voorbeelden geven aan hoeveel aandacht sommige bedrijven besteden aan het opstellen van een Project RI&E. Nog schokkender is het dat dit dan ook nog geaccepteerd wordt door opdrachtgevers.

Veel te winnen

Er is dus nog veel te winnen. Binnen jouw werk ben je ongetwijfeld ook weleens betrokken bij een project. Zie dan het opstellen van een goede Project RI&E als een noodzakelijke bijdrage aan een veiliger werkomgeving voor jou en je collega’s. Wanneer deze RI&E dan ook nog opgevolgd wordt, is Nederland weer een stukje veiliger en kan iedereen aan het eind van de dag weer gezond naar zijn/haar geliefden.

Cor Slagter is hoger veiligheidskundige en eigenaar van Arboco Veiligheid en Advies

Meer informatie over het uitvoeren van een RI&E en RI&E-checklists? Ga naar Sdu HSE.
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag hier een gratis demo aan!

Reageren is niet mogelijk.