Geen financiële tegemoetkoming overheid voor OPS-slachtoffers

0

BELEID – Er is geen werkbare oplossing gevonden die voorziet in een financiële tegemoetkoming van werkgevers aan slachtoffers van het Organo Psycho Syndroom (OPS), dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark aan de Tweede Kamer. ‘Werkgevers zijn primair verantwoordelijk voor de bescherming van werknemers tegen veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk, in dit geval risico’s als gevolg van de blootstelling aan schadelijke stoffen.Om die reden zijn verkenners gevraagd werkgevers te bewegen te komen tot een financiële tegemoetkoming. De conclusie die de verkenners hebben moeten trekken dat er geen andere mogelijkheid resteert dan dat de overheid in de financiële tegemoetkoming voorziet, staat haaks op de verantwoordelijksheidsverdeling die wij kennen’, aldus Van Ark.

Verkenning

Ton Heerts (voormalig FNV-voorzitter) en Niek Jan van Kesteren (VNO-NCW) hebben in opdracht van SZW onderzoek gedaan naar de bereidheid van brancheorganisaties van werkgevers om aan slachtoffers van de beroepsziekte OPS een eenmalige financiële tegemoetkoming te verstrekken. In totaal zijn door het ministerie van SZW veertien organisaties aangeschreven. ‘De verkenners hebben uiteindelijk geconstateerd dat de brancheorganisaties, waar in het verleden de hoogste blootstellingen voorkwamen, om uiteenlopende redenen geen ruimte zagen aan het verzoek te voldoen, bijvoorbeeld omdat ondernemingen die hun zaken destijds netjes op orde hadden dan moeten meebetalen aan zaken waar zij geen aandeel in hadden. Ook speelde de angst voor precedentwerking een rol’, aldus Van Ark.

Afgebakende groep

Ook alternatieve opties bleken evenwel uiteindelijk onvoldoende levensvatbaar. Uiteindelijk hebben de verkenners geen werkbare oplossing hebben gevonden die voorziet in een financiële tegemoetkoming van werkgevers aan de OPS-slachtoffers.De verkenners hebben Van Ark voorgesteld dat de oplossing te vinden door eenmalig, en voor een duidelijk afgebakende groep, een bedrag ter beschikking te stellen vanuit de overheid. De afgebakende groep betreft ongeveer 350 personen. Zij zijn gediagnostiseerd door Solventteams verbonden aan de ziekenhuizen in Enschede en Amsterdam. Daarmee is de afbakening van de groep geborgd, aldus de verkenners. Maar de staatssecretaris ‘vindt het niet voor de hand liggen dat de overheid de verantwoordelijkheid van werkgevers voor de gevolgen van nadelige arbeidsomstandigheden op zich zou nemen. Door de mogelijke precedentwerking is dat mijns inziens onwenselijk’.

OPS

De schildersziekte Organo Psycho Syndroom is een chronische aandoening van het zenuwstelsel, veroorzaakt door blootstelling aan vluchtige oplosmiddelen op het werk zoals in drukinkt, verf en schoonmaakmiddelen. Het gaat daarbij vooral om blootstellingen uit het verleden die tegenwoordig niet meer voorkomen. OPS openbaart zich vaak als een (oud-)werknemer niet meer in staat is een direct verantwoordelijke opdrachtgever of werkgever aansprakelijk te kunnen stellen. Simpelweg om dat deze werkgevers er niet meer zijn of opdrachtgevers niet meer kunnen worden gevonden.

Bron: Sdu HSE

Lees meer blootstelling aan gevaarlijke stoffen en aansprakelijkheid: Sdu HSE – Onderwerpen 

Reageren is niet mogelijk.