Wat elke werkgever moet weten over psychosociale arbeidsbelasting

0

Seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk kunnen enorme stress op de werkvloer veroorzaken. Elke werkgever is bij wet verplicht om preventief beleid te voeren tegen deze zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA). 

Arbobeleid en PSA

De Arbowet laat er geen twijfel over bestaan: werkgevers moeten op grond van art. 2.15 Arbobesluit de nodige maatregelen nemen om PSA te voorkomen of beperken. Worden werknemers mogelijk blootgesteld aan PSA? Dan moet de werkgever de risico’s in de RI&E beoordelen en noodzakelijke maatregelen nemen, zoals vermeld in een plan van aanpak. Betrokken werknemers moeten bovendien worden voorgelicht over de risico’s en genomen maatregelen.

Tips en jurisprudentie

Als je meer wilt weten over hoe jouw bedrijf preventief beleid rondom ongewenst gedrag dient op te stellen, lees dan ons gratis whitepaper ‘Handhaving en PSA’. Je krijgt handige tips en voorbeelden uit de jurisprudentie. Je leest verder over:

  • Preventief beleid ongewenst gedrag
  • Arbowet
  • Psychosociale arbeidsbelasting
  • De inspectie SZW
  • Handhaving
  • 12 meest gestelde vragen door de inspecteur
  • Jurisprudentie
Download whitepaper

Aangescherpte regels

Blijkt een werkgever in gebreke op een van de genoemde onderdelen? Dan riskeert hij sinds juli 2019 een forse boete. De inspectie SZW heeft vanaf dat moment namelijk de regels aangescherpt. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het geconstateerde gebrek bedraagt de boete maximaal € 4.500,-.

Handhaving inspectie PSA

Veiligheid raakt iedereen en is van levensbelang. Om die reden vindt de inspectie SZW dat elke werkgever die geen RI&E kan overleggen waarin alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd direct een boete moet krijgen. Op het gebied van PSA kijkt de inspecteur met name naar het tegen gaan van discriminatie bij werving en selectie, op het verminderen van ongewenste omgangsvormen, werkdruk, agressie en geweld. Op meer operationeel niveau richt de inspectie zich meer tot werkgevers, Arbo professionals en sociale partners.

Jurisprudentie

Er zijn diverse voorbeelden van werkgevers die verantwoordelijk worden gesteld voor geleden psychische schade bij werknemers ontstaan door seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten of werkdruk. De Hoge Raad is dan ook heel helder over de omvang van de zorgplicht van werkgevers. Je leest er hier meer over.

Beleid psychosociale arbeidsbelasting

Wil jij ook aan de slag met beleid tegen ongewenst gedrag op de werkvloer? Download dan hier het whitepaper ‘Handhaving en PSA’. Neem voor meer informatie contact met op met onze klantenservice via (070) 378 98 80 of info@sdu.nl

De whitepaper is een uitgave van Sdu HSE. Wil je gebruik maken van meer praktijkinformatie, actuele wet- en regelgeving, tools, checklists en stappenplannen op het gebied van PSA? Ga dan naar www.sdu.nl/hse. Vraag een vrijblijvende demo aan en maak kennis met het meest complete en gebruiksvriendelijke online startpunt voor elke HSE-expert.

Vraag demo aan

Over Auteur

Avatar

Reageer