Toxic Whitepaper Het coronavirus en de coronacrisis met stappenplan

0

Het coronavirus treft ons allemaal. Waar het RIVM  duidelijke maatregelen afkondigt voor de bevolking, hebben veel organisaties moeite om deze maatregelen te interpreteren en goed te motiveren richting hun medewerkers. Voor elke specifieke bedrijfsomgeving gelden andere aandachtspunten. Om veiligheidsprofessionals hierbij te ondersteunen is de whitepaper ‘Het coronavirus en de coronacrisis’ (met stappenplan) ontwikkeld.

Na het lezen kunnen de genomen maatregelen binnen de organisatie goed onderbouwd worden en is duidelijk welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden bij een dreiging van een epidemie of pandemie.

Over deze Whitepaper Het coronavirus en de coronascrisis (met stappenplan)

In deze whitepaper wordt ingegaan op de Coronacrisis veroorzaakt door het coronavirus COVID-19. Hierin wordt geen uitspraak gedaan over de maatschappelijke maatregelen als een gehele lockdown of een stapsgewijze sociale distantie (sociale onthouding) om een opbouw van groepsimmuniteit te verkrijgen. Voor beide is geen goed wetenschappelijk bewijs, de ervaring zal moeten uitwijzen wat de beste aanpak is. Dit geldt zowel voor de korte termijn als voor de langere termijn. Deskundigen in de media spreken elkaar op dit punt deels tegen.

Na een uiteenzetting over wat virussen eigenlijk zijn en het verschil tussen besmetting en infectie (begrippen die zeer vaak door elkaar gegooid worden), wordt ingegaan op de mogelijke opnamewegen van de mens voor micro-organismen. Vervolgens worden de mogelijke gezondheidseffecten besproken van COVID-19. Ingegaan wordt op welke mogelijke innovaties kunnen optreden door deze pandemie, het spanningsveld en het duivelse dilemma waar de beleidsmakers en regeringsleiders in zitten.

De COVID-19-pandemie wordt in perspectief geplaatst met eerdere pandemieën en toekomstige pandemieën. Tenslotte worden enkele maatregelen uitgelicht en wordt een voorbeeld gepresenteerd van een draaiboek (voor bedrijven) met maatregelen die in de verschillende fasen van uitbraak kunnen worden genomen.

Om elke veiligheidsprofessional praktische handvatten te bieden, is in deze whitepaper tevens een stappenplan/draaiboek opgenomen (‘Hoe om te gaan met een epidemie/pandemie van het Coronavirus COVID-19’).  Als Toxic® werken wij samen met u aan een wereld waarin werk geen leven meer kost.

Download deze whitepaper snel 

 

Reageer