RIVM werkt lijst potentieel ZZS bij

0

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bijgewerkt en gepubliceerd. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze stoffen uitstoten, aanspreken op het voorzorgbeginsel.

Nog niet zeker

Er staat nu 324 stoffen op de lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen. Van deze stoffen is nog niet zeker of ze ZZS zijn. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, is vast te stellen of ze als ZZS zijn aan te merken.

Samenstelling lijst

Sinds de vorige update (september 2018) zijn 19 stoffen aan de lijst toegevoegd en 14 van de lijst verwijderd. Stoffen zijn van de lijst verwijderd omdat ze als ZZS zijn aangemerkt, of omdat de zorg bij nader inzien niet kan worden onderbouwd.

Meer informatie over werken met gevaarlijke stoffen? Ga naar Sdu HSE.
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag een gratis demo aan!

Reageren is niet mogelijk.