Expert

Alexandra Danopoulus
Advocaat
Ploum

Alexandra is gespecialiseerd in het bestuursrecht en in het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht) in brede zin, waaronder: de Wabo, de Wet milieubeheer, EVOA, vergunningsprocedures en toezicht en handhaving en in het Energierecht. Alexandra werkt op de sectie Bestuursrecht en adviseert en procedeert onder andere over vergunningen en handhavingsprocedures. Daarnaast is Alexandra gespecialiseerd in het Energierecht en adviseert zij over Energiewet- en regelgeving. Alexandra adviseert cliënten in handhavingskwesties en over vergunningsprocedures. Zij heeft ruime ervaring met adviseren van en procederen voor grote ondernemingen op het gebied van het levensmiddelenrecht, het omgevingsrecht, het milieurecht (o.a. bodem, externe veiligheid), en het algemeen bestuursrecht. Haar bijzondere focus ziet op toezicht en handhavingskwesties (o.a. bestuurlijke strafbeschikkingen), waaronder bezoeken en optredens van inspecties (NVWA, SZW, IL&T, DCMR) en vergunningen. Zij is werkzaam geweest als Senior Legal Counsel bij een grote baggermaatschappij waar zij heeft geadviseerd over verschillende infrastructurele projecten. Door haar ervaring buiten de advocatuur als bedrijfsjurist is voor Alexandra nog eens bevestigd dat de cliënt behoefte heeft aan praktisch juridisch advies dat kan bijdragen aan de oplossing van een juridisch probleem. Alexandra is pragmatisch ingesteld en denkt graag proactief mee met haar cliënten. Naast haar praktijk geeft Alexandra regelmatig cursussen over verschillende bestuursrechtelijke en milieurechtelijke onderwerpen. Ook publiceert zij op deze gebieden.

T +316 3922 3800
E a.danopoulos@ploum.nl