Opinie Levend Plan van Aanpak(ken)

0

Vanuit de Arbowetgeving heeft een werkgever de plicht om een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Met het uitvoeren van de RI&E is men er nog niet. Er komen zaken naar voren die verbetering behoeven, en die worden dan in het Plan van Aanpak (PvA) gezet. Ook een wettelijke verplichting.

Quick wins

Nu de RI&E is uitgevoerd en het Plan van Aanpak is opgesteld komt het aan op het uitvoeren van de acties, aanpakken dus. Hier gaat het meestal een beetje wringen, zeker wanneer er niet gedacht is aan het aanwijzen van verantwoordelijken, het stellen van deadlines en het beschikbaar stellen van budget. Natuurlijk kunnen niet alle verbeterpunten in een korte tijd opgepakt worden. Sommige verbeterpunten kunnen eerst een onderzoek vereisen terwijl andere punten een behoorlijk budget nodig hebben. Vaak zijn er ‘quick wins’ te vinden. Door een kleine aanpassing of een kleine investering kan een knelpunt opgelost worden. Waarom zou u deze laten liggen? Door deze kleine aanpassing of kleine investering wordt het een stuk veiliger.

Inspanningsverplichting

Helaas komt het in de praktijk nog vaak voor dat er wel een RI&E en een PvA aanwezig is, maar dat er verder niets mee gedaan wordt. Bedrijven gaan ervan uit dat ze met het hebben van een RI&E en een PvA, voldoen aan de wet- en regelgeving. Helaas moet ik u dan teleurstellen. Als werkgever heeft u een inspanningsverplichting. U wordt geacht te zorgen voor zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Dit betekent dat u moet aanpakken en moet blijven aanpakken: het PvA is een levend document waar steeds benodigde acties aan toegevoegd worden en (hopelijk) uitgevoerde acties van verwijderd kunnen worden.

Verantwoordelijk

Enige tijd geleden kreeg ik een RI&E en PvA onder ogen die recent geüpdatet was. Gelukkig was de ‘oude’ RI&E, met het bijbehorende PvA, ook aanwezig. Met enige verbazing heb ik geconstateerd dat heel veel punten uit het ‘oude’ PvA weer terugkwamen in het ‘nieuwe’ PvA. Met andere woorden: deze waren nog niet uitgevoerd. Je vraagt je dan direct af hoe dit kan. Voelt niemand zich dan verantwoordelijk voor veiligheid?

Een stukje veiliger

Nu ik dit schrijf moet ik gelijk denken aan een artikel dat ik las. Het was naar aanleiding van een nieuw boek van Mr. Pieter van Vollenhoven. Hij stelt dat het droevig is gesteld met de veiligheidscultuur in Nederland. Een teken aan de wand. Bij het bedrijf dat ik hiervoor beschreef is het PvA opgepakt en gaat men de zaken aanpakken. Hoe is het bij u in het bedrijf? Voldoet u (volledig) aan de wet- en regelgeving op het gebied van Arbeidsomstandigheden? Zit er leven in uw Plan van Aanpak(ken)? Ik hoop het van harte, daarmee maakt u het weer een stukje veiliger in Nederland.

Cor Slagter is hoger veiligheidskundige en eigenaar van Arboco Veiligheid en Advies

Op de themapagina Risico-inventarisatie en –Evaluatie op dit kennisplatform leest u de komende maanden meer over het uitvoeren van RI&E en Plan van Aanpak in de praktijk.

Lees meer verdiepende informatie over de RI&E en Plan van Aanpak op Sdu HSE of vraag de gratis demo aan.

Reageren is niet mogelijk.