Opinie Bedrijven, ga de strijd aan met kankerverwekkende stoffen op het werk!

0

Het overlijden aan kanker is doodsoorzaaknummer 1 in Nederland. Hiermee is hart- en vaatziekten van de eerste plaats verdreven. Per maand overlijden in Nederland meer werknemers aan kanker door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in hun werk dan dat er Nederlanders zijn omgekomen bij de MH17-vlucht op 17 juli 2014. Daarnaast worden tienduizenden werknemers per jaar al dan niet langdurig ziek door hun werk. Veel van die gezondheidseffecten worden veroorzaakt door langdurige en frequente blootstelling aan belastende factoren in hun werk die pas na lange tijd merkbaar worden. Die factoren zijn min of meer sluipmoordenaars, omdat ze stiekem en onzichtbaar opereren. En als zij dan eenmaal toeslaan, is het meestal te laat.

Veel beroepsziekten blijven buiten beeld

Veel beroepsziekten treden pas op wanneer de medewerkers bij het betreffende bedrijf al uit beeld zijn (door een andere baan of door pensionering). Daardoor worden de werkgevers er in directe zin minder mee geconfronteerd en worden zij minder aangezet tot het nemen van maatregelen.

Beroepsziekten en oplopende pensioenleeftijd

Zowel de werkgever als de werknemer hebben er belang bij dat deze situaties niet uitmonden in gerechtelijke procedures. De gezondheid van de werknemer wordt er tenslotte niet beter van en de uitval door ziekte niet minder. In hoog tempo zijn alle prepensioneringsregelingen afgebouwd. We worden zelfs geacht langer door te blijven werken, tot 67 jaar en wellicht in de toekomst nog langer. Dat betekent:

  • dat veel beroepsziekten straks ook tijdens het arbeidsproces al zichtbaar gaan worden;
  • dat werknemers langere tijd worden blootgesteld aan stoffen, met mogelijk een stijging van het aantal beroepsziekten tot gevolg;
  • dat werknemers gemakkelijker aannemelijk kunnen maken dat hun ziekte door het werk komt. Werkgevers zullen dan minder gemakkelijk schadeclaims kunnen ontlopen;
  • dat de letselschadeadvocaten mogelijk een gouden tijd tegemoet gaan.

Een vitale werknemer is van levensbelang

Daarom wordt het nog veel belangrijker dat de werkgevers gaan inzien dat zij er zelf ook baat bij hebben dat hun werknemers langer vitaal en inzetbaar zijn. Zeker met de vergrijzende arbeidsmarkt is ieder extra jaar werken in goede gezondheid, meegenomen. Voor iedereen is daarom een win-winsituatie te behalen:

  • voor de werknemers zelf, omdat zij in een gezondere omgeving hun werk gaan doen en daardoor zelf langer gezond blijven en gemotiveerder en productiever zijn;
  • voor de werkgevers en bedrijven, omdat deze minder geconfronteerd worden met uitval door ziekte en met schadeclaims;
  • voor de maatschappij als geheel, omdat er minder een beroep gedaan zal worden op ziektegelden en de gezondheidszorgvoorzieningen.

Beheersen van gezondheidsrisico’s gevaarlijke stoffen

Vanuit de primaire preventie wordt dan ook het beheersen van voor de gezondheid risicovolle situaties op de werkplek steeds belangrijker. Blootstelling aan gevaarlijke en/of kankerverwekkende stoffen vormen hierbij een belangrijk onderdeel. Maatschappelijk staat het terugdringen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen steeds meer in de belangstelling:

  • Verschillende gemeentes weren oudere diesels uit de binnenstad.
  • De handhaving van de arbo-bepalingen over het werken met carcinogene en mutagene stoffen wordt strenger.
  • Er zijn extra arbeidsinspecteurs aangesteld.

Kortom: we hebben de wind mee en als bedrijf kunnen we niet achterblijven! En er valt ook veel winst te boeken. Als u zich afvraagt of er in uw bedrijf ook weleens gevaarlijke stoffen vrijkomen – of u vermoedt of u weet dat – download dan de whitepaper ‘RI&E gevaarlijke stoffen: ook voor uw bedrijf?

Download whitepaper

Wim van Alphen is chemicus, hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist

Reageren is niet mogelijk.