Tips voor het maken van een goede RI&E

0

Over de eisen die aan een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden gesteld, bestaan veel misverstanden. Het gevolg hiervan is helaas dat zeer veel RI&E-rapporten onder de maat zijn. Een gemiste kans, want met goede RI&E wordt een fantastisch goed middel aangereikt om op systematische wijze te werken aan het verbeteren van de werkomstandigheden, het verhogen van het werkplezier en het terugdringen van ongevallen en ziekteverzuim.

Achtereenvolgens worden hier besproken:

  • Eisen aan de RI&E
  • Valkuilen bij het uitvoeren van een RI&E
  • Meer informatie

Download hier de whitepaper

Reageren is niet mogelijk.