Partners


Van onze partner Ploumploum law firm logo

In heldere taal de beste oplossing

Ploum, Rotterdam Law Firm is een onafhankelijk full service advocaten- en notarissenkantoor gevestigd in het hart van Rotterdam. Ploum heeft alle relevante juridische kennis en ervaring in huis om organisaties te kunnen adviseren. De bestuurs- en strafrechtspecialisten van Ploum adviseren regelmatig de verantwoordelijken voor het QHSE- of KAM-beleid binnen een organisaties. Ploum adviseert voornamelijk over produceren, opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen, zowel inhoudelijk als procedureel. Wat mag, wat moet u doen en waarom en met wie kunt u te maken krijgen, wat mogen zij en wat moeten zij? We helpen het liefst vóórdat organisaties te maken krijgen met handhaving. Maar we doen dat uiteraard ook als de overheid al op de stoep staat en helpen u dan (indien nodig) totdat het laatste woord door de rechter is gesproken.

Wij zijn actief in heel Nederland en met een sterke internationale focus. Ploum staat als kantoor bekend om een eigentijdse, ondernemende stijl met Rotterdamse mentaliteit: no-nonsense en pragmatisch, gericht op bruikbare en duurzame oplossingen. Bij Ploum ervaren klanten het voordeel van een fullservice kantoor waar met multidisciplinaire sectorteams gewerkt wordt, met het behoud van het karakter, de benaderbaarheid en de aantrekkelijke tarieven van een middelgroot kantoor. Ploum is een gedurfd advocatenkantoor dat snelle en aansprekende resultaten combineert met persoonlijke betrokkenheid.

Bij Ploum geloven wij dat cliënten in heldere taal willen horen wat de beste oplossing is. De ondernemersoplossing. De oplossing die werkt en vertrouwen geeft voor de toekomst. Juridische kennis is daarbij de basis en zakelijk instinct de kracht. Dit is Ploum. Dit maakt ons uw partner in business.

VERSTAND VAN ZAKEN IS MEER DAN JURIDISCHE KENNIS

Maayke Maas-Cooyman | advocaat, partner

Maayke is teamleider van het straf- en bestuursrecht team bij Ploum. Zij is zelf actief op de gebieden omgevingsrecht, ruimtelijk bestuursrecht/projectontwikkeling (Wro, Woningwet, bestemmingsplanprocedures etc.) en milieurecht in de breedste zin; IPPC/RIE, afvalstoffen, reach, MER-procedures, milieuverslaglegging, emissiehandel, omgevingsvergunningenprocedures/BBT en handhaving,Seveso/Brzo 2015, algemeen bestuurs(proces)recht, en staatsrecht (waaronder de openbaarheid van overheidsinformatie) en regulatory/compliance. Zij is lid van team energie en leidt team Brzo bij Ploum. Daarnaast publiceert ze regelmatig en is ze redacteur van diverse bestuurs- en omgevingsrechtelijke uitgaven bij Sdu, Kluwer en VNG. Maayke doceert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, OSR Utrecht, Sdu opleidingen en geeft pleittrainingen en inhousecursussen. Maayke is rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (meervoudige milieuzaken).

M +31 6 5130 5726
E m.maas@ploum.nl

Alexandra Danopoulus | advocaat

Alexandra is gespecialiseerd in het bestuursrecht en in het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht) in brede zin, waaronder: de Wabo, de Wet milieubeheer, EVOA, vergunningsprocedures en toezicht en handhaving en in het Energierecht. Alexandra werkt op de sectie Bestuursrecht en adviseert en procedeert onder andere over vergunningen en handhavingsprocedures. Daarnaast is Alexandra gespecialiseerd in het Energierecht en adviseert zij over Energiewet- en regelgeving. Alexandra adviseert cliënten in handhavingskwesties en over vergunningsprocedures. Zij heeft ruime ervaring met adviseren van en procederen voor grote ondernemingen op het gebied van het levensmiddelenrecht, het omgevingsrecht, het milieurecht (o.a. bodem, externe veiligheid), en het algemeen bestuursrecht. Haar bijzondere focus ziet op toezicht en handhavingskwesties (o.a. bestuurlijke strafbeschikkingen), waaronder bezoeken en optredens van inspecties (NVWA, SZW, IL&T, DCMR) en vergunningen. Zij is werkzaam geweest als Senior Legal Counsel bij een grote baggermaatschappij waar zij heeft geadviseerd over verschillende infrastructurele projecten. Door haar ervaring buiten de advocatuur als bedrijfsjurist is voor Alexandra nog eens bevestigd dat de cliënt behoefte heeft aan praktisch juridisch advies dat kan bijdragen aan de oplossing van een juridisch probleem. Alexandra is pragmatisch ingesteld en denkt graag proactief mee met haar cliënten. Naast haar praktijk geeft Alexandra regelmatig cursussen over verschillende bestuursrechtelijke en milieurechtelijke onderwerpen. Ook publiceert zij op deze gebieden.

T +316 3922 3800
E a.danopoulos@ploum.nl


Brigitte Ebben | advocaat

Brigitte is gespecialiseerd op het gebied van omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht) in brede zin, waaronder: de Wabo, de Wet milieubeheer, natuur en ecologie, vergunningsprocedures en handhaving. Ze heeft veel ervaring met het begeleiden van en bijdragen aan grootschalige projecten zoals het voorbereiden van aanvragen voor revisievergunningen en maatwerkverzoeken voor de chemische industrie en diverse tankopslagbedrijven. Brigitte voert bovendien voor verschillende bedrijven compliance checks uit, veelal op het gebied van het Activiteitenbesluit. Zij houdt zich daarnaast bezig met de regelgeving omtrent (zeer zorgwekkende) stoffen, meer specifiek de kwalificatie hiervan. In 2019 is Brigitte in de Legal 500 vermeld als ‘recommended laywer’ op het gebied van het bestuurs- en omgevingsrecht. Brigitte is bovendien lid van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Gouda.

M +31 6 1353 8548
E b.ebben@ploum.nl


Linda Hoeben | advocaat

Linda is gespecialiseerd op het gebied van omgevingsrecht, waaronder bestemmingsplanprocedures, (omgevings)vergunningtrajecten en bezwaar- en beroepsprocedures. Zij werkte na haar studie Staats- en Bestuursrecht op detacheringsbasis bij een aantal bedrijven waar zij met name opdrachten uitvoerde op het gebied van (ruimtelijk) bestuursrecht. Zij heeft daarnaast ruime ervaring opgedaan bij diverse overheden en een omgevingsdienst. Zij is daardoor goed in staat om cliënten te adviseren over de omgang met overheidsinstanties. In 2016 rondde Linda de Grotius specialisatieopleiding ruimtelijke ordenings- en milieurecht met goed gevolg af.

M +31 6 3031 8977
E l.hoeben@ploum.nl


Richard van Oevelen | advocaat

Richard richt zich op het algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht en bestuurlijk organisatierecht. Bij bestuurlijk organisatierecht valt te denken aan gemeenterecht, provincierecht en gemeenschappelijke regelingen. Richard is cum laude afgestudeerd voor de master Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en heeft vervolgens de master Notarieel recht aan dezelfde universiteit voltooid. De beide masterscripties zijn in boekvorm uitgebracht. Tijdens zijn studie heeft Richard verschillende juridische functies vervuld en stages gelopen in zowel de advocatuur als bij de overheid. Voordat Richard bij Ploum begon, was hij werkzaam als docent en onderzoeksmedewerker bij de Universiteit Leiden. Daarnaast heeft Richard ruime politiek-bestuurlijke ervaring opgedaan als lid van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. Uit dien hoofde maakte hij namens deze gemeente eveneens deel uit van één van de adviesorganen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Naast het werk bij Ploum is Richard als gastmedewerker verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden en is hij redacteur van het Sdu Journaal Afvalstoffenrecht. Richard publiceert regelmatig over zijn vakgebied.

T +31 6 1093 5621
E r.vanoevelen@ploum.nl


Sanne Heestermans | advocaat

Sanne is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht, met een focus op ruimtelijke ordening en evenementen. In de beginfase van Sanne haar carrière heeft zij ervaring opgedaan in het algemeen bestuursrecht, het omgevingsrecht, het energierecht, het levensmiddelenrecht en op het raakvlak tussen publiek- en privaatrecht. Sanne staat haar cliënten regelmatig bij in geschillen voor de civiele rechter en de bestuursrechter. Zij heeft Nederlands Recht en Criminologie gestudeerd. Tijdens haar studie heeft zij verschillende studentassistent-functies vervuld aan de Erasmus Universiteit. Ook heeft zij stage gelopen bij het Landelijk Parket en bij een groot advocatenkantoor in Rotterdam.

M +31 6 5144 9928
E s.heestermans@ploum.nl


Jouko Barensen | advocaat

Als voormalig Officier van Justitie weet hij als geen ander hoe opsporings- en andere overheidsdiensten werken, en hoe het Openbaar Ministerie zaken doet, en waarom het Openbaar Ministerie zaken soms ook niet doet. Jouko heeft ruim 16 jaar bij het Openbaar Ministerie gewerkt op verschillende parketten. De laatste 9 jaar bij het Parket in Den Haag. Als officier specialiseerde hij zich in fraudezaken en in witwas- en ontnemingszaken. Hij heeft op het Parket diverse beleidsportefeuilles gehad, waaronder de Fraudeportefeuille en de portefeuille Afpakken van crimineel vermogen. Jouko heeft zeer veel zittingservaring, in zowel kleine als grote strafzaken. Hij heeft tevens veel ervaring met strafrechtelijke beslagen. Sommige zaken waarin hij als officier optrad, haalden de media. Bij Ploum houdt Jouko zich niet alleen bezig met de hierboven genoemde zaken. Hij treedt ook op voor benadeelde partijen, voor wie hij aangiftes opstelt en deze op de juiste plek bij het OM neerlegt. Hij is tevens als advocaat gespecialiseerd in het milieustrafrecht, en adviseert en procedeert als advocaat op het gebied van het Brzo 2015, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, REACH alsmede zaken op het gebied van het afvalstoffenrecht. Jouko kan ook adviseren op het gebied van bestuurlijke boetes, bijvoorbeeld inzake Arbo-kwesties. En wist u dat Ploum ook trainingen geeft op het gebied van handhaving en compliance?

Wat Ploum sterk maakt is dat wij een team “Bestuurs- en strafrecht” hebben waarin advocaten zitten die én verstand hebben van de inhoudelijke wetgeving, én ook van de procedure. Of het nu om strafrecht, of om bestuursrecht gaat.

M +31 6 1098 1063
E j.barensen@ploum.nl

ploum law firm logo
Ploum | Rotterdam Law Firm
Blaak 28
3011 TA Rotterdam

Postbus 711
3000 AS Rotterdam

T +31 10 440 6440
F +31 10 436 4400
E info@ploum.nl
W www.ploum.nl

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/30939
Twitter: https://twitter.com/ploumnl