Experts Ploum

Maayke Maas-Cooyman

Advocaat

Maayke is teamleider van het straf- en bestuursrecht team bij Ploum. Zij is zelf actief op de gebieden omgevingsrecht, ruimtelijk…

>
Jouko Barensen

Advocaat

Als voormalig Officier van Justitie weet hij als geen ander hoe opsporings- en andere overheidsdiensten werken, en hoe het Openbaar…

>
Alexandra Danopoulus

Advocaat

Alexandra is gespecialiseerd in het bestuursrecht en in het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht) in brede zin, waaronder: de Wabo, de Wet…

>
Sanne Heestermans

Advocaat

Sanne is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht, met een focus op ruimtelijke ordening en evenementen. In de…

>
Richard van Oevelen

Advocaat

Richard richt zich op het algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht en bestuurlijk organisatierecht. Bij bestuurlijk organisatierecht valt te denken aan gemeenterecht, provincierecht…

>
Linda Hoeben

Advocaat

Linda is gespecialiseerd op het gebied van omgevingsrecht, waaronder bestemmingsplanprocedures, (omgevings)vergunningtrajecten en bezwaar- en beroepsprocedures. Zij werkte na haar studie…

>
Brigitte Ebben

Advocaat

Brigitte is gespecialiseerd op het gebied van omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht) in brede zin, waaronder: de Wabo, de Wet milieubeheer, natuur…

>